Likvidácia azbestu Trenčín

Profesionálna a bezpečná likvidácia azbestu meste Trenčín

Bezpečná likvidácia azbestu v meste Trenčín pod dohľadom profesionálov

Likvidácia azbestu v meste Trenčín pod našim dohľadom prebieha vždy bezpečne a v súlade so zákonom o likvidácii azbestu. Naša spoločnosť STREŠNÉ CENTRUM Tomáš Molnár® sa sústredí na likvidáciu azbestu v interiéroch do 10 m3 a na likvidáciu azbestu v exteriéroch. Disponujeme moderným vybavením a odborným personálom, špeciálne vyškoleným na likvidáciu azbestu a eternitových striech.

Azbest bol zaradený medzi obzvlášť nebezpečné materiály v rámci celej Európskej únie aj vo väčšine vyspelých krajín sveta. Na Slovensku je stále možné vidieť množstvo starších striech z azbestu. Ako strešné centrum sme sa preto rozhodli medzi naše služby zaradiť aj likvidáciu azbestu. Ponúkame vám predaj a montáž strešných krytín, odkvapových systémov, strešných okien a iného strešného vybavenia. Vaše staré strechy s azbestovou krytinou profesionálne zlikvidujeme a vymeníme za novú modernú krytinu.

Likvidácia azbestu v Trenčíne – kedy a prečo by ste mali nechať zlikvidovať eternitové strechy?

Strechy z azbestu je potrebné pravidelne kontrolovať. V najlepšom prípade je vhodné ich zlikvidovať čím skôr. Eternitové strechy, ktoré boli položené pred viac než 20 rokmi je potrebné zlikvidovať okamžite. V dôsledku pôsobenia vonkajších vplyvov je viac než pravdepodobné, že dochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia.

Rovnako, strešné krytiny z azbestu, ktoré sú poškodené manuálne alebo v dôsledku zvetrávania je potrebné včasne zlikvidovať. Dobrou radou od nás je, že čím skôr necháte azbest zlikvidovať, tým skôr môžete v objekte bývať bezpečne. O likvidáciu azbestu sa postaráme v meste Trenčín a okolí, ale aj v mestách Bratislava, Nitra, Sereď, Prievidza, Trnava, TopoľčanyŽiar nad Hronom.

Aký význam má likvidácia azbestu pre ľudské zdravie a verejnú bezpečnosť?

Azbest patrí medzi obzvlášť nebezpečné materiály a nebezpečné odpady. Predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a vo vybraných prípadoch môže byť život ohrozujúcim materiálom. Pýtate sa prečo je tomu tak? Prečo bol azbest používaný ako obľúbená strešná krytina, ak je natoľko nebezpečný? Zaujíma vás prečo je možné dodnes vidieť mnohé staršie stavby s eternitovou strechou?

Azbest bol v minulosti mimoriadne obľúbeným materiálom. Ako stavebný materiál sa vyznačuje dobrou odolnosťou, nenáročným spracovaním pri výstavbe a čo je dôležité, azbest je nehorľavý. Postupom času však boli odhalené mnohé škodlivé vlastnosti azbestu na ľudské zdravie. Ako materiál azbest nie je jedovatý. Pri jeho poškodení sa však uvoľňujú mikrónové vlákna, ktoré po vdýchnutí napádajú dýchacie cesty a pľúca. Preto je potrebné azbestové strechy a konštrukcie nechať odborne zlikvidovať.

Likvidácia azbestu – prečo a ako ho likvidovať

Azbest je pre človeka veľmi nebezpečný a škodlivý. Obsahuje totiž respirabilné mikroskopické azbestové vlákna, ktoré majú dĺžku 5µ a hrúbku 3µ a pri inhalácii vnikajú do pľúc a vďaka svojej ostrosti prenikajú až do bunkovej výstelky pľúc. Plúca sa odkašliavaním nedokážu týchto vlákien zbaviť, a dôvodom je vznik mnohých vážnych ochorení. Azbest sa preto považuje za veľmi nebezpečný odpad a to je hlavný dôvod, prečo sa zahájila jeho likvidácia.

Azbest bol najmä v minulosti veľmi obľúbeným stavebným materiálom. Používal sa ako odolná strešná krytina alebo ako súčasť strešných konštrukcií. Azbest vykazuje ideálne vlastnosti pri použití na realizáciu striech z pohľadu funkčnosti. Z pohľadu zdravia a ochrany verejného bezpečia však vykazuje celkom opačné, ba až mimoriadne nebezpečné vlastnosti. Jeho používanie v súčasnosti zakazuje zákon. Používanie azbestu je zakázané aj v rámci Európskej únie.

Likvidácia azbestu Trenčín – prečo a ako ho likvidovať

Azbest / Eternit – čo to vlastne je?

Je to technické označenie skupiny šiestich silikátových materiálov s vhodnými fyzikálnymi vlastnosťami dobre využiteľnými najmä v priemysle. Jeho typickou vlastnosťou je najmä nehorlavosť a dobrá viazatelnosť s cementom. Materiál, ktorý sa začal vyrábať na začiatku minulého storočia sa stal pre svoju pevnosť, nehorľavosť a odolnosť veľmi populárny. Používal sa najmä ako strešná krytina, dokonca na fasádach či plotoch. Ak je strecha nepoškodená, do ovzdušia sa azbest dostáva len v minimálnom množstve.

Prečo bol azbest v minulosti používaný a dnes sa radí medzi mimoriadne nebezpečné materiály

Azbest v minulosti

Podľa viacerých údajov bol azbest využívaný už počas stredoveku. Jeho masívne využívanie však nastalo v druhej polovici 19. storočia. V tomto období bol považovaný za pomerne lacný a najmä funkčný pracovný materiál. Pre minulé storočia boli veľmi časté rozsiahle požiare, ktoré neraz vypukli v podkroviach domov alebo v oblasti striech budov a domov. Azbest sa tak veľmi rýchlo začal využívať ako strešná krytina, a to najmä kvôli jeho nehorľavosti. Azbest je odolný, ľahko sa s ním pracuje a je nehorľavý. Ako strešná krytina tiež neprepúšťa vodu a zvládne aj vyššiu záťaž, napríklad ťažší sneh. Veľmi rýchlo sa preto z azbestu stala najobľúbenejšia strešná krytina a súčasť strešných konštrukcií.

S rozšírením používania azbestu boli postupne a čoraz častejšie pozorované zdravotné problémy u pracovníkov s azbestom či u ľudí, ktorí azbest ťažili. Už koncom 19. storočia boli dýchacie ťažkosti u ľudí zdravotne zdokumentované. Zdravotné ťažkosti boli pomenované ako pneumokoniózia z azbestu alebo ako azbestóza – benígne, nenádorové ochorenie. Nakoľko však priemyselné oblasti nechceli ťažbu a používanie azbestu náhle ukončiť, azbestóza sa stala chorobou z povolania.

Azbest v súčasnosti

Azbest nie je nebezpečný len pre pracovníkov s azbestom. V dôsledku času a vplyvom poveternostných podmienok či pri manuálnom poškodení sa z azbestu uvoľňujú mikroskopické azbestové vlákna s dĺžkou 5µ a hrúbkou 3µ. Tieto vlákna sú voľným okom nepozorovateľné. Pre dýchacie cesty a pľúca sú však hrozbou, ktorá môže byť spúšťačom rakovinových ochorení.

Azbest sám o sebe nie je jedovatý. Jeho vlákien sa bohužiaľ pľúca nedokážu zbaviť vykašliavaním, čo vedie k dýchavičnosti, vážnym zápalom až rakovinovým ochoreniam. Negatívne vlastnosti azbestu a nebezpečné dopady na ľudské zdravie aj verejnú bezpečnosť v súčasnosti monitoruje Európska únia. Azbest sa preto stal zakázaným materiálom pre použitie na stavebné účely, strešné konštrukcie či ako strešná krytina.

Nariadenie na odstránenie azbestu dostali aj majitelia starších stavieb, na ktorých bol azbest použitý. Odstránenie azbestu zo striech a stavieb majú oprávnenie vykonávať len profesionáli s platným oprávnením na odstraňovanie azbestu. Naša spoločnosti STREŠNÉ CENTRUM Tomáš Molnár® je držiteľom platného oprávnenia na likvidácia azbestu v interiéroch do 10 m3 a na likvidáciu azbestu v exteriéroch.

Kedy nastáva problém s azbestom

Azbest je škodlivý ak od jeho položenia uplynulo viacej ako 20 rokov

Ak je mechanicky poškodený treba taktiež začať s likvidáciou

Ak sa eternit / azbest začne rozpadávať, či zvetrávať vďaka poveternostným vplyvom je najvyšší čas na likvidáciu

Referencie

Naše oprávnenie na odstraňovanie azbestu

Sme držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzavretých priestoroch do 10m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Likvidácia azbestu v interiéroch do 10 m3 a exteriéroch

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti STREŠNÉ CENTRUM Tomáš Molnár® je výstavba a rekonštrukcia striech. Vzhľadom na to, že v súčastnosti je ešte množstvo striech pokrytých týmto „zázračným“ materiálom doplnili sme si v roku 2018 našu činnosť o likvidáciu azbestu z interiérov do 10 m3 ako aj exteriérových priestorov.

Postup likvidácie azbestu

Ak nastal čas na výmenu eternitovej strechy, ZÁKON ZAKAZUJE rozoberať ju svojpomocne. Podľa vyhlášky ide o nebezpečný odpad, s ktorým môže nakladať len firma, ktorá má na takúto činnosť vydané oprávnenie od ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA Slovenskej republiky. Postup pri likvidácii azbestu STANOVUJE ZÁKON O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA.

Realizačná firma postupuje nasledovne:

  • Vypracuje plán práce
  • Zabezpečí povolenie od regionálneho hygienika
  • Vytvorí kontrolované pásmo, do ktorého majú povelený vstup len oprávnené osoby a spôsobilí pracovníci s osobnými ochrannými pomôckami. Vstu a výstup z kontrolovaného pásma je možný len cez hygienickú slučku.
  • Vykoná stabilizáciu či zapuzdrenie azbestu špeciálnou chemikáliou, aby sa zabránilo uvoľňovaniu počas demontáže.
  • Nasleduje demontáž a balenie do polyetylénových vriec, ktoré musia byť označené ako nebezpečný odpad a následne tento odpad odváža na skládku, ktorá je na to určená.
  • Po ukončení prác sa špeciálnym prípravkom zlikvidujú uniknuté vlákna z ovzdušia, interiér sa vyčistí priemyselným vysávačom s HEPA FILTROM a minimálnou záchytnosťou 99,9 % prachových častíc.
  • Posledným krokom je kontrolné meranie koncentrácie azbestu a odovzdanie dokumentácie.

Nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku!

Často kladené otázky

Menu