Likvidácia azbestu Bratislava

Profesionálna a bezpečná likvidácia azbestu meste Bratislava

Profesionálna a bezpečná likvidácia azbestu v meste Bratislava

Likvidácia azbestu v hlavnom meste Bratislava – spoľahlivo, bezpečne a pod dohľadom profesionálov. Naša spoločnosť STREŠNÉ CENTRUM Tomáš Molnár® sa špecializuje na likvidáciu azbestu v interiéroch do 10 m3 a na likvidáciu azbestu v exteriéroch. Azbest patrí medzi obzvlášť nebezpečné materiály, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Samotný azbest nie je jedovatý. Nebezpečné sú jeho vlákna.

Mikroskopické vlákna sa ľahko rozptýlia do ovzdušia pri práci s azbestom alebo pri jeho manuálom poškodení. Faktorom, ktorý vedie k rozptýleniu azbestu do ovzdušia je aj čas. V dôsledku poveternostných vplyvov dochádza k zvetrávaniu azbestu. Najnebezpečnejší je azbest, ktorý bol použitý pred viac ako 20 rokmi. Dnes už je používanie azbestu zakázané. Dôležité je však profesionálne odstrániť aj azbest, ktorý bol použitý na starších stavbách.

Likvidácia azbestu v Bratislave – zavolajte nám a my azbest zlikvidujeme podľa zákonných postupov

Likvidácia azbestu v Bratislave a okolí? S nami žiadny problém. Sme vám nablízku v hlavnom meste a okolí Bratislavy. Ako strešné centrum sme držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest. Naše oprávnenie sa vzťahuje na stavby v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov. Zabezpečujeme aj  likvidáciu azbestu v interiéroch budov v uzavretých priestoroch do 10m3. Na likvidáciu azbestu používame špeciálny priemyselný vysávač s vysokým sacím výkonom.

Samozrejme, pri práci dbáme na bezpečnosť našich pracovníkov, ktorí azbest likvidujú v špeciálnych odevoch. Dozeráme tiež na bezpečnosť okolia. Po ukončení likvidačných prác azbestu, zlikvidujeme aj tie vlákna azbestu, ktoré počas prác unikli do ovzdušia. Náš priemyselný vysávač používaný v interiéroch vykazuje záchytnosť až 99,9% prachových častíc. Do interiéru a blízosti územia likvidácie umožníme prístup osobám až vtedy, keď je priestor celkom bezpečný.

Kedy je nevyhnutné vykonať likvidáciu azbestu?

Likvidáciu azbestu je vhodné vykonať spravidla vždy čím skôr. V niektorých prípadoch je však potrebné zabezpečiť okamžitú alebo urgentnú likvidáciu. Rýchlu likvidáciu eternitových striech a odstránenie azbestu zo strešných konštrukcií je potrebné vykonať pri manuálnom poškodení, napríklad pri prasknutí krytiny z azbestu. Ak si všimnete, že azbest sa začal zvetrávať alebo sa na ňom objavia známky narušenia v dôsledku vplyvov prostredia, je potrebné likvidovať.

Strechy z azbestu položené pred viac ako 20 rokmi je vhodné urgentne zlikvidovať. Samozrejme, stav vašej eternitovej strechy prídeme ochotne skontrolovať. Pred začatím prác pre vás na požiadanie vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Sme tu pre vás v hlavnom meste Bratislava, ale aj v mestách Nitra, Sereď, Trenčín, Prievidza, Trnava, TopoľčanyŽiar nad Hronom.

Likvidácia azbestu – prečo a ako ho likvidovať

Azbest je pre človeka veľmi nebezpečný a škodlivý. Obsahuje totiž respirabilné mikroskopické azbestové vlákna, ktoré majú dĺžku 5µ a hrúbku 3µ a pri inhalácii vnikajú do pľúc a vďaka svojej ostrosti prenikajú až do bunkovej výstelky pľúc. Plúca sa odkašliavaním nedokážu týchto vlákien zbaviť, a dôvodom je vznik mnohých vážnych ochorení. Azbest sa preto považuje za veľmi nebezpečný odpad a to je hlavný dôvod, prečo sa zahájila jeho likvidácia.

Azbest bol najmä v minulosti veľmi obľúbeným stavebným materiálom. Používal sa ako odolná strešná krytina alebo ako súčasť strešných konštrukcií. Azbest vykazuje ideálne vlastnosti pri použití na realizáciu striech z pohľadu funkčnosti. Z pohľadu zdravia a ochrany verejného bezpečia však vykazuje celkom opačné, ba až mimoriadne nebezpečné vlastnosti. Jeho používanie v súčasnosti zakazuje zákon. Používanie azbestu je zakázané aj v rámci Európskej únie.

Likvidácia azbestu Bratislava – prečo a ako ho likvidovať

Azbest / Eternit – čo to vlastne je?

Je to technické označenie skupiny šiestich silikátových materiálov s vhodnými fyzikálnymi vlastnosťami dobre využiteľnými najmä v priemysle. Jeho typickou vlastnosťou je najmä nehorlavosť a dobrá viazatelnosť s cementom. Materiál, ktorý sa začal vyrábať na začiatku minulého storočia sa stal pre svoju pevnosť, nehorľavosť a odolnosť veľmi populárny. Používal sa najmä ako strešná krytina, dokonca na fasádach či plotoch. Ak je strecha nepoškodená, do ovzdušia sa azbest dostáva len v minimálnom množstve.

Prečo bol azbest v minulosti používaný a dnes sa radí medzi mimoriadne nebezpečné materiály

Azbest v minulosti

Podľa viacerých údajov bol azbest využívaný už počas stredoveku. Jeho masívne využívanie však nastalo v druhej polovici 19. storočia. V tomto období bol považovaný za pomerne lacný a najmä funkčný pracovný materiál. Pre minulé storočia boli veľmi časté rozsiahle požiare, ktoré neraz vypukli v podkroviach domov alebo v oblasti striech budov a domov. Azbest sa tak veľmi rýchlo začal využívať ako strešná krytina, a to najmä kvôli jeho nehorľavosti. Azbest je odolný, ľahko sa s ním pracuje a je nehorľavý. Ako strešná krytina tiež neprepúšťa vodu a zvládne aj vyššiu záťaž, napríklad ťažší sneh. Veľmi rýchlo sa preto z azbestu stala najobľúbenejšia strešná krytina a súčasť strešných konštrukcií.

S rozšírením používania azbestu boli postupne a čoraz častejšie pozorované zdravotné problémy u pracovníkov s azbestom či u ľudí, ktorí azbest ťažili. Už koncom 19. storočia boli dýchacie ťažkosti u ľudí zdravotne zdokumentované. Zdravotné ťažkosti boli pomenované ako pneumokoniózia z azbestu alebo ako azbestóza – benígne, nenádorové ochorenie. Nakoľko však priemyselné oblasti nechceli ťažbu a používanie azbestu náhle ukončiť, azbestóza sa stala chorobou z povolania.

Azbest v súčasnosti

Azbest nie je nebezpečný len pre pracovníkov s azbestom. V dôsledku času a vplyvom poveternostných podmienok či pri manuálnom poškodení sa z azbestu uvoľňujú mikroskopické azbestové vlákna s dĺžkou 5µ a hrúbkou 3µ. Tieto vlákna sú voľným okom nepozorovateľné. Pre dýchacie cesty a pľúca sú však hrozbou, ktorá môže byť spúšťačom rakovinových ochorení.

Azbest sám o sebe nie je jedovatý. Jeho vlákien sa bohužiaľ pľúca nedokážu zbaviť vykašliavaním, čo vedie k dýchavičnosti, vážnym zápalom až rakovinovým ochoreniam. Negatívne vlastnosti azbestu a nebezpečné dopady na ľudské zdravie aj verejnú bezpečnosť v súčasnosti monitoruje Európska únia. Azbest sa preto stal zakázaným materiálom pre použitie na stavebné účely, strešné konštrukcie či ako strešná krytina.

Nariadenie na odstránenie azbestu dostali aj majitelia starších stavieb, na ktorých bol azbest použitý. Odstránenie azbestu zo striech a stavieb majú oprávnenie vykonávať len profesionáli s platným oprávnením na odstraňovanie azbestu. Naša spoločnosti STREŠNÉ CENTRUM Tomáš Molnár® je držiteľom platného oprávnenia na likvidácia azbestu v interiéroch do 10 m3 a na likvidáciu azbestu v exteriéroch.

Kedy nastáva problém s azbestom

Azbest je škodlivý ak od jeho položenia uplynulo viacej ako 20 rokov

Ak je mechanicky poškodený treba taktiež začať s likvidáciou

Ak sa eternit / azbest začne rozpadávať, či zvetrávať vďaka poveternostným vplyvom je najvyšší čas na likvidáciu

Referencie

Naše oprávnenie na odstraňovanie azbestu

Sme držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzavretých priestoroch do 10m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Likvidácia azbestu v interiéroch do 10 m3 a exteriéroch

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti STREŠNÉ CENTRUM Tomáš Molnár® je výstavba a rekonštrukcia striech. Vzhľadom na to, že v súčastnosti je ešte množstvo striech pokrytých týmto „zázračným“ materiálom doplnili sme si v roku 2018 našu činnosť o likvidáciu azbestu z interiérov do 10 m3 ako aj exteriérových priestorov.

Postup likvidácie azbestu

Ak nastal čas na výmenu eternitovej strechy, ZÁKON ZAKAZUJE rozoberať ju svojpomocne. Podľa vyhlášky ide o nebezpečný odpad, s ktorým môže nakladať len firma, ktorá má na takúto činnosť vydané oprávnenie od ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA Slovenskej republiky. Postup pri likvidácii azbestu STANOVUJE ZÁKON O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA.

Realizačná firma postupuje nasledovne:

  • Vypracuje plán práce
  • Zabezpečí povolenie od regionálneho hygienika
  • Vytvorí kontrolované pásmo, do ktorého majú povelený vstup len oprávnené osoby a spôsobilí pracovníci s osobnými ochrannými pomôckami. Vstu a výstup z kontrolovaného pásma je možný len cez hygienickú slučku.
  • Vykoná stabilizáciu či zapuzdrenie azbestu špeciálnou chemikáliou, aby sa zabránilo uvoľňovaniu počas demontáže.
  • Nasleduje demontáž a balenie do polyetylénových vriec, ktoré musia byť označené ako nebezpečný odpad a následne tento odpad odváža na skládku, ktorá je na to určená.
  • Po ukončení prác sa špeciálnym prípravkom zlikvidujú uniknuté vlákna z ovzdušia, interiér sa vyčistí priemyselným vysávačom s HEPA FILTROM a minimálnou záchytnosťou 99,9 % prachových častíc.
  • Posledným krokom je kontrolné meranie koncentrácie azbestu a odovzdanie dokumentácie.

Nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku!

Často kladené otázky

Menu