likvidácia azbestu

Prečo je azbest nebezpečný?

Blog
Azbest spadá podľa hodnotenia Agentúry pre výskum rakoviny (IARC) medzi nebezpečné materiály (skupina 1 – látky s preukázaným karcinogénnym pôsobením u ľudí). Preto aj likvidácia azbestu patrí do rúk odborníkom, ktorí disponujú…
Read More
likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu? Tú prenechajte na profesionálov

Blog
Likvidácia azbestu je náročnou a nebezpečnou činnosťou, ktorú je potrebné prenechať do rúk odborných pracovníkov. Azbest je obzvlášť nebezpečným materiálom a jeho svojpomocná likvidácia je nezákonná. Vdýchnutie i malej častice azbestu dokáže spôsobiť…
Read More
Menu